Visma 2017, 1-2

In een reeks van drie whitepapers informeren wij u over aanhangige wetswijzigingen in de Prinsjesdagstukken.

In dit tweede deel gaat de aandacht naar excessieve vertrekvergoedingen en aandelenopties. Op het moment dat de dienstbetrekking van u werknemer eindigt, moet u nagaan of er sprake is van excessieve vertrekvergoeding. In dit laatste geval moet u als werkgever bovenop de gebruikelijke loonheffingen een pseudo-eindheffing van 75% van de vertrekvergoeding betalen. Ook gaat dit whitepaper in op het financieel voordeel van werknemers van innovatieve start-ups.

Download de whitepaper en lees hier meer over.

Deze whitepaper wordt u aangeboden door Visma